trafik çevre bilgisi
motor bilgisi


ehliyet sınavları
ehliyet sınav sonuçları
ehliyet sınav soruları
ehliyet sınav yerleri

trafik işaretleri

 * ONLİNE TESTLERİMİZ

 * MOTOR TESTİ
 * İLK YARDIM TESTİ
 * TRAFİK TESTİ
 
     Ehliyet Sınıfları
     Aranan Şartlar
     Gerekli Evraklar
     Sınav Kuralları
     MTSK Sınav Esasları
     Trafik ve Çevre Bilgisi
     Motor Bilgisi
     İlkyardım Bilgisi
     Kurstan Görüntüler
     Sıkça Sorulan Sorular
     Güvenli Sürüş
     Bizden Haberler
     Misyonumuz
     Yeni
     Misyonumuz


Online Sayaç

Ehliyet Sınav SonuçlarıPendik Sürücü Kursu
 
Deneyimli Personeli ile
sizlerin hizmetinizdedir.
 

   
 
New Page 1


TRAFİK TESCİL BELGELERİ

GEÇİCİ TRAFİK İŞLEMLER

Dilekçe


Ait olduğu yıla göre firma, acente, bayi adına tanzim edilmiş yetki belgesi
Firma, acente ve bayinin ait olduğu yıla göre ticaret odasından ticaret sicil  kaydı
Faaliyet belgesi
Her araç için bir yıllık harç makbuzu
Her araç için bir yıllık Mali mesuliyet sigortası
Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden alınan geçici Trafik Belge formu
Firma yetkilisi veya vekaletnamesi

 

GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Dilekçe
Fatura veya Gümrük Şahadetnamesi
Mali sorumluluk sigorta Poliçesi
Taşıt alım vergisi makbuzu
Teknik Muayenelerin yapıldığını gösterir EK-1Formu ve Makbuzu
Harç Makbuzu
Kişi veya Vekaletname

 

GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Dilekçe
Harç Makbuzu
Mali sorumluluk Trafik sigortası
Kişi veya Vekaletname

 

GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

 

Yurtdışından gelen araçlar için
Dilekçe
Her araç için Yurtdışında geçerli mali sorumluluk sigortası
Proforma Fatura örneği
İthal izin veya belgesi

Yurtdışına götürülecek araç için
Dilekçe
Her araç için yurt içinde de geçerli mali sorumluluk Sigortası
İhraç için izin veya yetki belgesi
Proforma fatura örneği
Kişi veya vekaletname

 

GÜNLÜ VE SAATLİ TRAFİĞE ÇIKIŞ İZİNİ İÇİN

 

Dilekçe–Mali sorumluluk sigortası
Kişi veya vekalet (48 Saat için)

 

YENİ KAYIT İÇİN

Sahiplik belgesi (Fatura, Şahadetname)
ÇKF makbuzu
TAV vergisi
Karayolları uygunluk belgesi veya tip belgesi
Teknik belgesi
Muayene (İthal araçlar için)
Tescil harcı
Mali sorumluluk trafik sigortası
Maliye Kaydı
Defter kaydı
Vekaletname veya araç sahibi

 

DEVİR İÇİN

 

Noter satış belgesi
TAV Makbuzu
Eski Trafik tescil belgesi
Trafik mali sorumluluk sigortası veya zeyilname
Maliye kaydı
Bilgisayar kaydı

 

ARACIN TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMLERİ İÇİN


Eski araca ait ruhsat ve plakalar
Satış olduysa noter satış belgesi
Tescil harcı
Maliye kaydı
Bilgisayar kaydı

 

ARAÇLARIN NAKLİ İÇİN


Aracın geldiği elden sakınca cevap yazısı
Aracın eski plakaları,tescil ve Trafik belgeleri
Satış var ise ,noter satış belgesi

ARAÇ HURDA AYIRMA
Araca ait eski plakaları,trafik tescil belgeleri
Maliye kaydı, Bilgisayar kaydı

 

SÜRÜCÜ BELGELERİ İŞLEMLERİ SIRASINDA İSTENEN BELGELER

 

A) Yıpranma ve Zayi için
Sicil numarasını ve veriliş tarihini belirten dilekçe
Nüfus cüzdanı ve fotokopisi
Kan grubu belgesi
Not: İşlemler  şahsen takip edilmelidir.

 

B) Sınıf yükseltmek için Belgeler şoförler ve otomobilciler derneğinden alınacaktır.
EK-30 sicil kartı
EK-18A Formu
TR-S-F1 Bilgisayar formu
Harç makbuzu

 

Sürücü Belgesi Nasıl Alınır?

 

Hangi sınıf sürücü olabileceğini gösteren sertifika,
Nufüs cüzdanı fotokopisi,
Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş özel sağlık kuruluşundan veya Devlet hastanelerinden  alınmış hangi sınıf sürücü belgesi alabileceğini gösterir sağlık kurulu raporu ( Sürücü kursunun bulunduğu il ve ilçe haricindeki başka il ve ilçelerden alınan sağlık kurulu raporları kabul edilmez).
Cumhuriyet Savcılığından alınmış "TCK 403,404,572/2-3 maddeleri ile 1918 sayılı Kaçakçılığın men ve takibine dair kanunun 28 ve 29 maddeleri ile 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve bıçaklar ile ilgili kanunun 12 maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarından hüküm giymediğine dair sabıka kaydı.
Öğrenim belgesi (En az ilkokul mezunu olmak),
A1, A2, F, H sınıfı sürücü belgesi için 17 yaşını,
B, C ve G sınıfı sürücü belgesi için  18 yaşını,
D ve E sınıfı sürücü belgesi için 22 yaşını doldurması
Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış kan gurubu kartı,
Sürücü belgesi sınıfına göre vergi dairesinden alınmış harç makbuzu,
2 adet son bir yıl içersinde çekilmiş fotoğraf,
Sürücü belgesi dosyasının sürücü kursundan alan sürücü adayı kursun bağlı olduğu yerdeki Trafik Tescil   kuruluşuna şahsen  müracaat edeceklerdir, Vekaletle işlem yaptırılması yasa gereği mümkün değildir.

 


Kategoriler Site
Ehliyet Sınıfları
Aranan Şartlar
Gerekli Evraklar
Sınav Kuralları
MTSK Sınav Esasları
Trafik ve Çevre Bilgisi
Motor Bilgisi
İlkyardım Bilgisi
Kurstan Görüntüler
Sıkça Sorulan Sorular
Güvenli Sürüş
Bizden Haberler
Misyonumuz
Yeni
Misyonumuz
Ana Sayfa
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
İletişim
Sürücü Belgesi İşlemleri
Trafik İşaretleri
Deneme Sınavları
   
Pendik Sürücü Kursu   www.pendiksurucukursu.com    
 


araç parkurumuz
imtihan yeri görüntüleri

a2 motor imtihan görüntüsü
Etkinliklerimiz

e-randevu hakkında detaylı bilgi almak için
lütfen tıklayınız.
 

   
 

 

 

sürücü kursları