trafik çevre bilgisi
motor bilgisi


ehliyet sınavları
ehliyet sınav sonuçları
ehliyet sınav soruları
ehliyet sınav yerleri

trafik işaretleri

 * ONLİNE TESTLERİMİZ

 * MOTOR TESTİ
 * İLK YARDIM TESTİ
 * TRAFİK TESTİ
 
     Ehliyet Sınıfları
     Aranan Şartlar
     Gerekli Evraklar
     Sınav Kuralları
     MTSK Sınav Esasları
     Trafik ve Çevre Bilgisi
     Motor Bilgisi
     İlkyardım Bilgisi
     Kurstan Görüntüler
     Sıkça Sorulan Sorular
     Güvenli Sürüş
     Bizden Haberler
     Misyonumuz
     Yeni
     Misyonumuz


Online Sayaç

Ehliyet Sınav SonuçlarıPendik Sürücü Kursu
 
Deneyimli Personeli ile
sizlerin hizmetinizdedir.
 

   
 
New Page 1

SINAV  ESASLARI

 

1-Teorik sınavlar Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Esaslara göre yapılır.

 

2-Teorik derslerin bir veya bir kaçından başarısız olanlar, direksiyon eğitimi  sınavına girmezler.

 

 3-Teorik derslerin sınavında başarı gösteremeyen, sınava girmeyen, sınava alınmayan, başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran veya çeşitli sebeplerle birden fazla sınav ücreti yatırmış olan kursiyerlerin ödemiş oldukları sınav ücretleri iade edilmez.

          

4-Kursiyerler sadece bir teorik dersin sınavına girseler bile aynı sınav ücretini öderler.

 

5-Teorik derslerin sınavlarında yapılacak görevlendirmeler, EğiTek tarafından yapılır.

 

6-Sınavların hangi tarihlerde yapılacağına ilişkin yıllık takvim, Sınav Yürütme Kurulu tarafından,  Sınavlardan Sorumlu Birimden alınarak kurum müdürlüklerine bildirilir.

7-Kurs müdürleri, millî eğitim müdürlüğündeki Sınavdan Sorumlu Birimden sınava giriş belgelerini alarak kursiyerlere imza karşılığı dağıtırlar.

Teorik derslerin sınavına girecek kursiyerler düzenlenecek sınava giriş kimlik kartı ve nüfus cüzdanı ile sınava girerler.

 

8-Her teorik dersin sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

 

9-Teorik ders sınav sonucuna itiraz edecek kursiyerler, BİRİNCİ BÖLÜM 1-b Bölüm 4 üncü Maddesinde belirtilen EğiTek’in banka hesabına, sınav ücretinin yarısı kadar ücreti yatırarak banka alındı makbuzuyla birlikte Sınavdan Sorumlu Birime başvurup cevap formlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

 

10-Teorik veya direksiyon eğitimi derslerinin sınavlarında, başkasının yerine sınava girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile  başkasını sınava girdirmeye  teşebbüs eden veya girdirenler hakkında Sınav Yürütme Kurulunca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.

 

 

11-Sınava girmeyen kursiyerler sınav hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılırlar. Sınavlarda başarısız olanlar ile sınava girmeyenler hakkında Motorlu  Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğin bu hükmü gereğince her kursiyerin teorik dersler için 5,  direksiyon eğitimi dersi için de 5 kere sınava girme hakkı vardır.

 

Ancak;

a)Sınavlar sırasında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebi ile sınavlara girecek durumda olmadığını resmî ve özel hastane, dispanser, hükümet tabibi, sağlık ocağı ve benzeri resmî hekimlerden alacağı rapor ile en geç sınavın yağıldığı günün akşamına kadar, durumunu kurum müdürlüğüne belgelendiren ve raporu kurum müdürlüğünce kabul edilen kursiyerler,

 

b)Yangın, deprem ve benzeri tabi afetler yüzünden veya ana, baba kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini resmî bir makamdan alacakları belgeyi kurum müdürlüğüne teslim ederler.

 

Bu durumdaki kursiyerler, beş (5) sınav hakkını  tamamladıktan sonra başarılı olamazlarsa bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

 

12-Kursiyerlerin Maliye Bakanlığına ödedikleri sınav harcına ilişkin makbuzun bir örneği kurs müdürlüğünce ilgilinin dosyasında saklanır.

 

13-Başka sınıf sertifika almak isteyenler için yapılacak işlemler:

 

a)Önceden sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlar, alacakları yeni sertifika sınıfında herhangi bir teorik dersin eğitimini alırlarsa, o dersin sınav sorularının tamamından sorumludurlar.

 

b)Almak istediği sertifikanın sınıfı ile sahip olduğu sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sınıfının ders saat sayıları aynı olanlar, yalnız direksiyon eğitimi dersi sınavına gireceklerinden teorik derslerin sınavına girmezler.

 

c)Sertifikası veya sürücü belgesi olanlardan, G sınıfı sertifika almak isteyenler gerekli belgeler ile birlikte, İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi’ni ( Operatör Belgesi) kurs müdürlüğüne vererek  kuruma kaydolurlar. Herhangi bir sınava tabi tutulmazlar.

Ancak  kayıt belgelerinin birer örneği millî eğitim müdürlüğüne verilir. Diğer kursiyerlerle birlikte “G” sınıfı adaylarını da sertifika düzenlenir. Bu şekilde başvuran “G” sınıfı adaylarından ayrıca sınav ücreti alınmaz.

 

14-Direksiyon eğitimi dersi sınavına, bu Esaslarda belirtildiği şekilde ve akan trafik içinde belirlenmiş olan güzergahta ve en geç saat 09.00’da başlanır.

 

15-Sınavlar, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki EK-7 ve   EK-7/A “Direksiyon Sınavını Değerlendirme Formu”na göre yapılır.

Sınav güzergahının; bu formlarda belirtilen davranışları ölçmeye uygun, sinyalize edilmiş dönel kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış, yaya ve okul geçitlerin bulunması gibi . . . özellikleri taşıması gerekir.

Sınav esnasında değerlendirilecek durumların tamamı değerlendirilir. Formda bulunmayan sorular sorulmaz.

Her kursiyerin direksiyon eğitimi sınav süresi 15 dakikadan az olamaz.

 

16-Sınavlar, belirtilen “Direksiyon Sınavı Değerlendirme Formuna İlişkin Açıklamalar” a göre yapılır.

 

17-Bütün adayların direksiyon sınavları tamamlandıktan sonra sonuç EK:9 formuna yazılır, imzalanır ve Sınav Yürütme Kuruluna verilir.

 

18-Sınav aracının direksiyonunda, sınava girecek aday, çift fren- çift debriyaj sisteminin diğer pedallarında da kurumda görevli bir direksiyon usta öğreticisi bulunur. Kurul, başkan ve üyesi de B bölümünde açıklandığı gibi oturur.

Usta öğreticiler herhangi bir tehlike dışında, araca ve adaya müdahale edemez, sınav kurulunda görev alamaz ve değerlendirmeye katılamazlar.

 

19-Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, direksiyon usta öğreticisinin aracın yedek pedallarına bastığında sesli veya ışıklı uyarıcı alet bulunur. Sınav kurulunca sınavdan önce aletin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.


Kategoriler Site
Ehliyet Sınıfları
Aranan Şartlar
Gerekli Evraklar
Sınav Kuralları
MTSK Sınav Esasları
Trafik ve Çevre Bilgisi
Motor Bilgisi
İlkyardım Bilgisi
Kurstan Görüntüler
Sıkça Sorulan Sorular
Güvenli Sürüş
Bizden Haberler
Misyonumuz
Yeni
Misyonumuz
Ana Sayfa
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
İletişim
Sürücü Belgesi İşlemleri
Trafik İşaretleri
Deneme Sınavları
   
Pendik Sürücü Kursu   www.pendiksurucukursu.com    
 


araç parkurumuz
imtihan yeri görüntüleri

a2 motor imtihan görüntüsü
Etkinliklerimiz

e-randevu hakkında detaylı bilgi almak için
lütfen tıklayınız.
 

   
 

 

 

sürücü kursları